Často kladené dotazy


*  Mohu žádat ředitele o vyjmutí mých dětí z výuky sexuální výchovy v rámci Občanské výchovy, Rodinné výchovy, Výchovy ke zdraví a přednášek lektorů SPRSV a dalších?

Ano, můžete žádat o vyjmutí svých dětí z této výuky. Sice podle platného Rámcového vzdělávacího programu je tato výuka povinná, ale pan ministr Dobeš napsal ředitelům dopis, aby informovali rodiče o metodách a obsahu výuky sexuální výchovy a pokud by to bylo v rozporu s přesvědčením rodičů, musí ředitelé názor rodičů respektovat a zajistit jejich dětem alternativní výuku. Dopis ministra školství ředitelům si můžete přečíst zde.

* Proč je sexuální výchova pro mé děti závadná?

Protože koncept SV stojí na špatných základech a míjí se cílem. Instruktážní sexuální výchova není výchovou, ale sexuálním tréninkem. To, že se děti naučí používat všechny druhy antikoncepce, aby se ochránily před nákazou pohlavně šiřitelnými chorobami a nechtěným těhotenstvím, není výchova, ale naopak rezignace na výchovu. Taková koncepce výuky předpokládá promiskuitu mladých lidí a proto se zaměřuje jen na tělesnou ochranu. Výchova má člověka pozvedat na vyšší úroveň, má ho učit schopnosti vybudovat trvalý vztah, má v mladých vzbudit úctu k životu, k druhým lidem, k sobě samému a vést k touze po založení manželství a rodiny. Současná koncepce SV je založená na odbourání studu u dětí v mladším školním věku, což vede k odstranění zábran a touze po povrchních sexuálních zážitcích.

* Co mám dělat, když mi vedení školy nechce mé dítě uvolnit z výuky SV?

Sjednejte si s ředitelem školy schůzku a předložte řediteli výše zmíněný dopis ministra. Pokud vám nebude chtít vyhovět a bude se odvolávat na závazný Rámcový vzdělávací program, předložte mu citáty z právních dokumentů České republiky. Zde jsou ke stažení.

Pokud ani poté nebude chtít vyhovět, obraťte se na krajský úřad se stížností. Můžete též napsat na ministerstvo školství dopis o své situaci. Obraťte se na Výbor na obranu rodičovských práv a poraďte se o tom, jak postupovat dál. Buďte ve všem slušní, ale neústupní. Nebojte se hájit svá práva a chránit své děti. Je to vaše rodičovská povinnost a máte na to právo.

Myslíte si, že není nutné dnešní mladé lidi poučit o antikoncepci, aby se ochránili před nemocemi a nechtěným těhotenstvím?

Jsme přesvědčeni, že tyto informace se dotýkají soukromé a intimní oblasti lidského života, proto nemohou být nijak zobecňovány. Odpovědností rodičů je, vést své děti ke schopnosti vytvořit trvalý a láskyplný vztah a založit rodinu. K tomu patří i výchova k sebeovládání a zdrženlivosti. Pokud na to některý rodič nestačí sám, může využít volitelné programy na škole svých dětí, nebo i jinde. Nikdo však nemůže vnucovat své pojetí morálních hodnot druhým lidem. Proto trváme na konečném a rozhodujícím slovu rodičů v této záležitosti.

Chcete dětem zakazovat všechny informace o lidské sexualitě?

Nikoli. My chceme, aby se tyto informace předávaly citlivou formou, přiměřenou věku dítěte a to především v bezpečném prostředí rodiny. Nic nenamítáme proti předávání biologických informací o lidské reprodukci, pohlavních orgánech a tělesných změnách v období dospívání. Nic nemáme proti předávání dalších informací, které souvisí se morálními hodnotami v sexuálním životě. Nemůže se to však dít bez vědomí a souhlasu rodičů. 

Výňatky z Doporučení ministerstva a metodické příručky

Výňatky z Doporučení MŠMT k realizaci sexuální výchovy na základních školách a z metodické příručky Sexuální výchova - vybraná témata Více

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás