Co děláme


VÝBOR NA OBRANU RODIČOVSKÝCH PRÁV, z.s. je zapsaným spolkem občanů se společným zájmem chránit právo rodičů na výchovu dětí ve shodě s morálním a náboženským přesvědčením rodičů, tak jak je zaručeno Listinou základních práv a svobod.

 

NÁŠ CÍL

 • Pomoc školám a kompetentním institucím k pozitivnímu výchovnému vlivu na děti a mládež. Důraz klademe zejména na nutnost včasné a důkladné informovanosti rodičů o výchovných programech
 • Zajistit státní garance rodičům, že se ve školách budou povinně vyučovat jen ty předměty a témata, ve kterých je obecná společenská shoda
 • Podpora učitelů, aby nebyli zatěžováni jinými povinnostmi než je vzdělání dětí a jejich vedení ke slušnému chování
 • Podpora domácího vzdělávání

 

VORP NABÍZÍ PODPORU RODIČŮM

 • monitorujeme situaci ve školách, komunikujeme s ministerstvem školství
 • zprostředkujeme informace i právní pomoc rodičům
 • nabízíme přednášky, besedy, semináře a kurzy
 • podporujeme rozvoj rodičovských dovedností vč. přednášek pro rodiče k otázkám výchovy a péče o děti

 

PODPORU ŠKOLÁM A LEKTORŮM

 • mapujeme síť lektorů a učitelů, kteří nabízí lekce a semináře o výchově k manželství a rodičovství
 • zajišťujeme poradenství a spolupráci s odborníky z oblasti výchovně - vzdělávací i kulturně-etické
 • monitorujeme učební materiály a pomůcky a podrobujeme je odborné i laické analýze
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás