Co jsme řešili


Zde Vám chceme přiblížit některé konkrétní kauzy, které jsme pomáhali rodičům vyřešit.

 

Odpověď MPSV na kauzu libereckého náměstka Langra

Na MPSV jsme odeslali dopis s těmito třemi otázkami: 

1) Je podle MPSV pouhá odlišnost trvalého pobytu dítěte od jeho rodičů důvodem k prošetření orgány sociálně právní ochrany dětí (OSPOD)?
2) Jak by OSPOD(y) postupoval(y), pokud by ředitelé škol poslechli výzvu pana náměstka Langra a podněty by při odlišném bydlišti dítěte a jeho zákonných zástupců na OSPOD(y) podávali.
3) Jaký je celkový názor MPSV na otevřený dopis pana náměstka Langra?

 Odpověď MPSV hodnotíme z hlediska rodičovských práv víceméně pozitivně a doufáme, že si ji přečte i samotný pan náměstek. Celou ji přinášíme naskenovanou zde:

 

 

 

Diář 2015 leden - srpen

Na podnět několika rodičů jsme se zabývali nevhodným obsahem tohoto Diáře. Diář byl distribuovám do několika základních škol, do pátých tříd. Někde ho děti dostaly jako odměnu za účast v matematické olympiádě. Diář, který se nazýval zdravotně výchovným materiálem obsahoval stránky o menstruaci a masturbaci, kde nechyběly vulgární až sprosté výrazy. Napsali jsme na vydavatele  Státní zdravotní ústav, na MŠMT a Ministerstvo zdravotnictví. Celou záležitost nejlépe shrnul časopis Reflex. Problematické stránky si můžete stáhnout dole a udělat si vlastní mínění o takovém zdravotně výchovném materiálu.

MŠMT nám odpovědělo takto (ostatní instituce se s odpovědí nenamáhaly).

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás

Soubory ke stažení

Sexuální výchova.jpg
Vydavatel.jpg
Menstruace.jpg