Jak nás můžete podpořit


1. MORÁLNÍ PODPOROU

2. INFORMOVÁNÍM O AKTIVITÁCH VORPu

3. FINANČNÍM DAREM NA PODPORU AKTIVIT VORPu. Finance budou použity na informační letáky, tvorbu webových stránek a přednáškovou činnost. Příspěvky posílejte na účet číslo: 2600107732/2010

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás