Doporučujeme


Pro rodiče

Zde najdete seznam vhodných knih, přednášek a seminářů.

KNIHY 

  • Jak s dětmi mluvit o sexu Mark Laaser,Ph.D. Kniha zkušeného psychologa a terapeua Marka Lassera je výjimečnou pomocí rodičům při jednom z nejnáročnějších úkolů - mluvit s dětmi o sexu. Publikace je plná příkladů ze života i modelových dialogů a nabízí rady i velmi praktickou pomoc pro rozhovory s dětmi od nejútlejšího dětství po rannou dospělost. Vydalatelství Samuel. http://samuelcz.com/shop/

  • Jak s dětmi mluvit o sexu, manželství a rodičovství Mudr. Ilona Burdová. Recenze Téma knížky - jasně vyjádřené v jejím názvu - je zpracováno odborně velmi fundovaně - jak z hlediska pedagogického, tak z hlediska dotyčných lékařských oborů. Autorka správně vychází z požadavků vývojové psychologie i z dnes tak důležitého požadavku „neodbourávat dětství"! Je nutno ocenit její výchozí bod zásadně pozitivního přístupu a aspektu k nejrůznějším, i nesnadným a negativním otázkám. Nevyhýbá se realitě dnešní společnosti - její negativní jevy neodsuzuje, spíš chápe a přitom systematicky ukazuje, jak navzdory jim působit výchovně zdravým směrem. Také výborně uplatňuje své znalosti a zkušenosti psychoterapeuta (např. velmi cenná je kapitola, kdo se nehodí pro manželství). Příběhy ze života a z praxe dobře ilustrují i odlehčují celý text. Také celá dikce knížky je velice zdařilá - jasná, přesná a přitom čtivá pro široký okruh čtenářů. Právě pro toto téma se ukazuje šťastnou okolností, že jde o jazyk zkušeného psychoterapeuta i rodiče. Závěr: Knížka je velmi kvalitní po všech stránkách, zpracovaná odborně i formálně velmi seriozně a na vysoké úrovni. Doporučuji ji všem rodičům i pedagogům.Doc. MUDr. Jana Hamanová, CSc V Praze, 15. 7. 2011 

WEBOVÉ STRÁNKY

 

Pro školy

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás