Názory odborníků


 

Dr. Ilona Spaňhelová, dětská psycholožka:
Takový model (dobrovolná SV) se mi jeví jako velmi dobrý, podporující rodinu, intimitu a
respekt k dítěti i k dané problematice.


MUDr. Slavoj Brichcín, psychiatr, sexuolog:
Navlékání kondomů ve školní třídě na model penisu se hodí spíš výrobcům kondomů a partnerům
nakažených osob než prepubertálním žáčkům....Děti by měly vědět o plodných a neplodných
dnech, o riziku deviací a přenosných nemocí, o vedlejších účincích antikoncepce atd.


PhDr. Bohumila Baštecká, Ph.D., psycholožka, ETF UK:
Alternativám fandím. Jsem pro více modelů SV, ať o nich rozhodují rodiče.


MUDr. Jiří Raboch, přednosta psychiatrické kliniky 1LF UK, VFN:
Myslím si, že by školní osnovy v případě sexuální výchovy měly respektovat
též přání rodičů.


Ing. Mgr. Marie Nováková (kurzy a poradenství osobního rozvoje):
Mladí potřebují posílení v základních zodpovědných postojích a hodnotách (abstinence, důraz na
trvalý vztah, úcta k životu, zodpovědná láska).


PhDr. Václav Mertin, psycholog:
Jestliže stát (škola, učitel) plánuje zavést nějakou novinku, je nezbytné projednat ji s
uživateli služeb školství, tedy s rodiči a získat jejich informovaný
souhlas. Zcela jednoznačně to platí ve vzdělávacích oblastech, které se
těsně dotýkají představ, názorů, hodnot, světonázoru, které vštěpují svému
dítěti rodiče. Kromě sexuální výchovy jde např. ještě o etickou výchovu. V
těchto oblastech by měl stát pouze nabízet službu a nechat rodičům plné
právo rozhodnout o tom, zda se dítě zúčastní nebo ne.


RNDr. Miloš Lokajíček, Fyzikální ústav AV:
Je samozřejmé, že názorná sexuální výchova na školách je výchova deformační, a že je přípustná
(ale i doporučitelná) pouze odpovídající rodinná výchova.


ThDr., Mgr. Evald Rucký, biskup Jednoty bratrské
Zdobrovolnění výuky SV, která by byla soustředěna pouze do jednoho nepovinného předmětu či
tzv. projektových dnů je vynikající řešení. Určitě by SV měla být probírána v kontextu vztahu,
nemělo by jít pouze o názorné dovednosti. V žádném případě tyto dvě složky neoddělovat.

Jak to vidí Jaroslav Maxmilián Kašparů

Přepis mluveného slova psychologa J. M. Kašparů z rozhlasového pořadu ČRo 2 Praha. Kráceno Více

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás