Podporujeme iniciativu Máma táta a děti

Publikováno: 23. 9. 2016

Podporujeme iniciativu Máma táta a děti

Evropská občanská iniciativa Mom dad and kids chce ochránit manželství a rodinu v Evropské unii návrhem Nařízení EU, které by definovalo pojmy manželství a rodiny.

Připojujeme se tedy k této evropské občanské iniciativě, která charakterizuje pojmy takto:

Manželství – trvalé a věrné spojení muže a ženy s účelem založení rodiny.

Rodina – otec, matka a jejich děti.

Rodinné vztahy – zákonné vztahy mezi manželi nebo mezi rodičem a dítětem.

A podporujeme návrh na vydání Nařízení EU, které by definovalo význam manželství a rodiny: manželství je svazek muže a ženy a rodina je založena na manželství a/nebo rodové linii.

Podpis k petici můžete připojit na internetu zde

VORP organizuje i papírový sběr podpisů, archy můžete stáhnout zde (případně Vám je na vyžádání zašleme) a podepsané zaslat na adresu VORPu 

Palackého náměstí 7/86
621 00 Brno

Papírové petice nám prosím, zašlete do 30.11.2016

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás