Aliance pro rodinu

Publikováno: 2. 3. 2017

ALIANCE PRO RODINU


Aliance pro rodinu podporuje manželství jako svazek jednoho muže a jedné ženy a rodinu založenou na takovém manželství. Podnětem ke vzniku této iniciativy jsou stále sílící snahy takové chápání manželství a rodiny zpochybňovat. Jsme přesvědčeni, že manželství je jedinečná a nenahraditelná forma partnerského vztahu, který umožňuje předávání života a řádnou výchovu dětí. Jenom zde dochází k ideálnímu naplňování funkcí rodiny.


K našim cílům patří především:


Dosáhnout společenské, kulturní, sociální a legislativní podpory a respektu pro rodinu založenou na manželství muže a ženy, která tvoří základní buňku společnosti a na níž závisí dobro jednotlivců, rodin, dětí, seniorů, jakož i celková prosperita společnosti a její budoucnost.
Uchovat jedinečné místo manželství ve společnosti, aniž by docházelo k oslabování tohoto postavení zaváděním jiných právních institutů, které mají snahu se svou povahou manželství připodobnit.
Vždy upřednostňovat právo dítěte vyrůstat v kompletní a stabilní rodině s matkou a otcem. V případě adopčních řízení dávat přednost právě takovému prostředí a nerozšiřovat možnosti adopce pro osoby, které tato kritéria nesplňují.
Poskytovat mladým lidem dostatečné a vyvážené informace o smyslu, výjimečnosti a přínosech manželství a rodiny založené na manželství.
Posilovat ekonomickou a sociální autonomii rodiny a tím mezigenerační solidaritu a soudržnost rodinných vazeb tak, aby rodina byla schopna plnit svoje přirozené funkce ve všech obdobích svého vývojového cyklu a vůči všem svým členům.
Usilovat o odpovídající společenské ocenění rodičovské výchovné péče jako společensky důležité práce včetně odpovídající finanční kompenzace.
Podporovat spolupráci rodičů a školy ve výchovně-vzdělávacím procesu, kde bude respektováno ústavní právo rodičů na výchovu svých dětí.
Docílit ukončení státní podpory ideologiím znevažujícím roli rodiny a popírajícím přirozenou jedinečnost a komplementaritu mužů a žen.


Aliance pro rodinu usiluje o zrod celospolečenského hnutí na podporu manželství a rodiny. Své postoje, cíle a návrhy bude tlumočit politikům, novinářům, médiím a veřejnosti.

Za předsednictvo Aliance pro rodinu: Jana Jochová (předsedkyně), David Floryk, Jan Gregor, Pavel Kutina, kontakt: kancelar@alipro.cz

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás