Každý z nás by měl dodržovat ve svém životě určitá pravidla. Někdo se snaží více, někdo méně. Někdo může dokonce prohlašovat, že pravidla jsou tady proto, aby se porušovala. A je možné, že existují pravidla chování i při využívání internetu?  Ano, samozřejmě. Měly by se používat dva základní principy, kdy první, který je spojený s bezpečností na internetu zní: nevěř nikomu a ničemu, a druhý princip je: nedělej nikomu nic, co nechceš, aby dělal on tobě. Samotná pravidla chování na internetu, tak jako všechna pravidla, nám uživatelům říkají, jak se máme při této činnosti chovat. Zde je možná odezva v tom, že pokud se budeme k ostatním uživatelům chovat slušně, může zde být předpoklad, že se budou také stejně chovat jiní uživatelé směrem k nám.

popsané ruce

Soubor pravidel o tom, jak se chovat na internetové síti

 

Na internetu spolu komunikují lidé, ne roboti. A lidé by se měli chovat slušně, a to i při komunikaci na internetu. Co to znamená? Všichni děláme chyby, také při internetové komunikaci, ale snažme se je u druhých tolerovat. My sami bychom měli psát stručně a pokud možno snažit se psát bez chyb. Neměli bychom porušovat autorská práva a vydávat se za někoho jiného. Měli bychom respektovat soukromí ostatních lidí. Pokud jsou naše počítačové znalosti na vyšší úrovni, nemělo by dojít k zneužívání situace, například v diskuzích, ale měla by být ochota pomoci méně zkušenému uživateli.
pět lidí u pc
Přeposílat zprávy uvážlivě, raději si je před odesláním přečíst, zbytečně nespěchat. Pozor také na předávání kontaktů bez povolení toho komu patří. Například u telefonního čísla by povolení určitě mělo být, u mailu záleží dle situace vzájemných vztahů. Ochrana soukromí je v současné době velmi zásadní věc. Vždy si musíme uvědomovat, komu píšeme, kdo je příjemce naší zprávy, podle toho směřujeme charakter našeho psaného projevu. Pokud zasíláme videa nebo obrázky, mělo by to být v odpovídající podobě, například komprimované, nebo přes servery jako je Úschovna. 


Mohlo by se vám také líbit: