Kdo jsme


Jsme skupina konzervativně zaměřených rodičů, kteří nechtějí dětem vysvětlovat, „že všechno je jinak, než se dověděly ve škole" jako to museli dělat jejich rodiče v totalitě. Jsou mezi námi i učitelé, kteří nechtějí učit věci, které jsou v rozporu s jejich svědomím. Nechceme mlčet ke špatným vlivům novodobých ideologií, které se do škol infiltrují proti vůli rodičů i učitelů. 

Výbor na obranu rodičovských práv (VORP) vznikl v roce 1995, kdy ministerstvo školství připravovalo zavedení povinného předmětu sexuální výchova do základních škol. Koncept předmětu byl založen na hodnotách neslučitelných s přesvědčením mnoha rodičů. Proto se tisíce rodičů připojilo k protestní kampani, která dosáhla stažení záměru sexuální výchovy. 

Na jaře roku 2010 vydalo ministerstvo Doporučení k realizaci sexuální výchovy (SV) na ZŠ, kde projevilo úmysl opět posílit a sjednotit tato témata. Na základě tohoto Doporučení sestavil kolektiv autorů metodickou příručku pro učitele s názvem Sexuální výchova - vybraná témata. Přítučka odhalila genderovou ideologii a také metody a způsoby, kterými někteří učitelé "sexuální výchovu" provozovali, často bez jakéhokoli vědomí rodičů. VORP znovuobnovil svou činnost a upozornil, že tyto způsoby jsou zásahem do rodičovských práv. Podle přirozeného rozumu, právního řádu České republiky a mezinárodních úmluv mají rodiče přednostní právo na výchovu svých dětí. Škola (stát) nemá právo působit na děti v rozporu s hodnotovým, morálním nebo náboženským přesvědčením rodičů. Proto byla zahájena petiční akce na protest proti povinné sexuální výchově a na 40 000 občanů vyslovilo nesouhlas s necitlivým vměšováním státu do kompetencí rodičů a do intimity dětí. Tehdejší ministr školství Mgr. Josef Dobeš po jednání se zástupci VORP a rozhodl o stažení příručky z webu ministerstva. Poslal také dopis ředitelům, že příručka není pro školy závazná a výuka sexuální výchovy má probíhat s vědomím a souhlasem rodičů. Zároveň zahájil revizi rámcového vzdělávacího programu pro ZŠ (RVP), který tuto bezbřehou sexuální výchovu umožnil.

Zástupci VORPu se na revizi některých vzdělávacích oblastí také podíleli a některé věci se podařilo upravit k tomu, aby rodiče byli v těchto otázkách více respektováni. Bohužel nemůžeme zaručit, že to budou akceptovat všechny školy. A navíc různé externí organizace nepolevují ve snaze dostat se do škol a děti ovlivňovat, i tím směrem, který se nám vůbec nelíbí. Také současná politická reprezentace rodičovská práva příliš neakcentuje. Tedy doporučujeme hlídat si svou konkrétní školu a dobře znát učitele svých dětí. 

 

Lidé ve VORP

Předsednictvo

Jana Jochová Trlicová - předsedkyně

Jan Gregor - místopředseda

David Floryk - člen předsednictva

Pavel Kutina - člen předsednictva

 

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás